top of page
Pedalink_ChristopherLanaway_22_10_13-Lr 5.jpg

KUNDCASE

Tillsammans med våra kunder är vi med och skapar morgondagens mer hållbara städer med cykelpooler. Genom att boende eller anställda delar på cyklar och ersätter bilresor med cykelturer minskar klimatavtrycket. Dessutom hittar användarna tillbaka till den härliga frihetskänslan som en cykeltur ger. Genom att tillhandahålla en cykelpool i din fastighet ökar du helt enkelt attraktiviteten för hyresgästerna. I många nybyggnationsprojekt för flerbostadshus finns det möjlighet att spara pengar med en cykelpool genom ett reducerat p-tal (parkeringsplatser i förhållande till antal bostäder). 

POSEIDON BJUDER IN TILL HÅLLBARA RESOR

Göteborgs största bostadsbolag är Poseidon Fastighet med sina 28 300 lägenheter, och 60 000 hyresgäster. Var tionde Göteborgare har sitt hem i någon av Poseidons bostäder. 

Hållbart resande är ett område i Poseidons ekologiska hållbarhetsarbete. Under de kommande åren kommer åtgärder vidtas för att göra det enklare för hyresgästerna att resa hållbart med exempelvis cykelpooler. 

Carl Adolfsson, Fastighetsförvaltare vid Poseidon, syn på vårt samarbete och möjligheterna med en cykelpool; 

 

Poseidon och Pedalink har ett välfungerande och bra samarbete. Vi har kontinuerliga avstämningsmöten där vi tillsammans hanterar frågor och liknande som dyker upp löpande. För att nå ut till användarna på bästa sätt behövs både digital och fysisk marknadsföring på exempelvis sociala medier eller hemsidor och i postboxar/brevlådor för att nå ut till alla hyresgäster.

 

Möjligheterna med cykelpooler är många, speciellt när det kommer till hälsa och miljö. Vi har viktiga mål inom miljö och klimat som vi måste uppnå. Att den som kan cykla gör det oftare är bra för både hälsan och miljön.

 

Innan en cykelpool ska installeras är det viktigt att först och främst stämma av med förvaltande bolag och även kommunicera ut tydlig och enkel information kring hur bokningen fungerar samt vad det kostar.

CYKELPOOLSVÄNLIGT PÅ STOCKHOLMSHEM 

 

Stockholmshem är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av Stockholms stad. 60 000 stockholmare bor totalt i Stockholmshem bostäder, det gör det till ett av Sveriges största bostadsföretag. 

Stockholmshem låter hållbarhetsarbetet genomlysa hela sin verksamhet, med ett ambitiöst mål om att bli klimatneutrala till år 2030. Ett viktigt område i hållbarhetsarbetet är att erbjuda hyresgästerna fossilfria mobilitetsalternativ. Läs mer om arbetet i Stockholmshems hållbarhetsrapport

 

Vårt samarbete inleddes för flera år sedan, och just nu rullar hyresgästerna runt på delade elcyklar och lastcyklar i några av fastigheterna söder om Stockholm city. Vi jobbar tillsammans med uppföljning av användandet av cykelpoolerna och anordnar regelbundet demodagar för att fortsätta öka användargraden.

Chantelle Small mobilitetsansvarig på Stockholmshem:

 

Cykelpool är fantastiskt för miljön och människan, därför vill vi alltid ha det när vi bygger nytt. Vi har gröna p-tal när vi bygger nytt  - färre parkeringar och fler mobilitetslösningar. Det gör det billigare för oss att bygga. 

bottom of page