top of page
Pedalink_ChristopherLanaway_22_10_13-Lr 5.jpg

ANVÄNDARVILLKOR

Du kan hämta ut en obokad cykel 15 minuter innan bokningen börjar.

Är det mindre än 15 minuter kvar av innan bokningens slut kan du inte hämta ut cykeln, utan den är då tillgänglig för nästa person.

Betalningen för cykelhyran dras den 27:e varje månad. 

Det är med glädje vi tillsammans tecknar detta användaravtal avseende användning av Cykelpoolen Sverige AB:s (nedan ”Pedalink” eller ”vi”) cykelpool. Avtalet gäller för användare av Pedalinks tjänst (nedan kallad ”Användaren” eller ”du”). För att kunna använda Pedalinks cyklar måste du underteckna detta användaravtal. Cyklarna är utrustade med GPS-tracker av stöldskydds- och säkerhetsskäl.

FÖRVARING

Cykeln ska förvaras i ett låst utrymme i området dit användare har tillträde (”Förvaringsplatsen”). Observera att Pedalinks cyklar alltid ska förvaras fastlåsta inne i det låsta utrymmet mellan kl. 23:00 – 05:00 och därmed inte får användas eller förvaras utanför det låsta utrymmet mellan dessa tider.

Cykeln måste alltid låsas med tillhörande monterat ramlås och kättinglås, både när du lämnar tillbaka cykeln samt om du ställer ifrån dig cykeln någonstans under användandet. Kättinglåset måste alltid fästas både runt cykeln och ett fast förankrat föremål på sådant sätt att det inte kan tas loss av obehöriga. Information om hur du använder låset hittar du i separat information i appen, i informationsutskick och/eller på Förvaringsplatsen.

Efter att du parkerat cykeln på Förvaringsplatsen sätter du den på laddning. Information om hur du hanterar batteriet och laddning finns på förvaringsplatsen.

ANVÄNDNING

Cykeln får användas för normalt brukande. Cyklarna får inte överlastas, användas i terräng eller i tävling. Cyklar får inte tas med utanför Sverige.

Du måste ha fyllt 16 år för att få nyttja cyklarna.

För att kunna använda Pedalinks cyklar behöver du ha en smartphone och du måste registrera dig och ladda ner Triplys app, som finns där du hittar appar. Appen är kostnadsfri att ladda ner. Appen krävs för att kunna låsa upp det på cykeln monterade ramlåset samt det tillhörande kättinglåset vid användning av cykeln. Internetuppkoppling krävs vid upplåsning av cykeln.

Användningstiden räknas under hela din bokningstid, samt från det att du låst upp din cykel på Förvaringsplatsen tills att du återlämnat den på ett korrekt sätt på Förvaringsplatsen och låser den via appen (”Användningstiden”).

Pedalink garanterar inte tillgängligheten av cyklar. Cykelpoolen är tillgänglig och får användas mellan kl. 05:00 – 23:00.

AVGIFTER

Eventuell avgift för Användningstiden se separat prislista i appen. Eventuell avgift betalas genom appen, se mer info där. Trafikkostnader som din telefonoperatör tar ut för datatrafik kan dock tillkomma.

SKÖTSEL

Pedalink ansvarar för att cyklarna servas och sköts på ett sådant sätt att de är funktionsdugliga. Användaren ska omgående underrätta Pedalink om fel eller skada på cykeln. Felanmälan sker via appen.

AKTSAMHET

Cykling sker på egen risk. Vi rekommenderar att hjälm används vid cykling.

Du ska använda cykeln på ett säkert och ansvarsfullt sätt och i enlighet med våra regler i detta avtal samt gällande lagar och regler för framförande av cyklar.

Kontrollera att cykeln är funktionsduglig och utan skador innan användandet påbörjas. Du ansvarar även för att bekanta dig med cykelns funktioner, så som bromsar, växlar m.m. innan du påbörjar användandet.

ANSVAR FÖR FEL, SKADA ELLER STÖLD

Pedalink ansvarar enbart för att hålla cyklarna egendomsförsäkrade. Du ansvarar själv för försäkring som omfattar olycksfall eller skada på dig som person.

Användaren ansvarar för fel, skada och stöld av cykeln under Användningstiden.

Vid skada på cykeln under Användningstiden är användaren ansvarig att betala skäliga reparationskostnader.

Du ska omgående meddela Pedalink vid behov av service, vid skada eller stöld av cykeln. Underlåtenhet att rapportera skada eller stöld kan resultera i att ersättningskrav riktas mot dig.

Vid akuta problem ring 010- 750 09 93 så hjälper vi till. Du kan också rapportera problem via appen.

FÖRSÄKRING

Vid eventuell skada eller stöld av cykeln under Användningstiden är det upp till Användaren att säkerställa att cykeln är försäkrad via Användarens hemförsäkring. Självrisk etc beror på vilken hemförsäkring som Användaren har. Det åligger Användaren att säkerställa att en giltig hemförsäkring för hyrda elcyklar och elassisterade lådcyklar finns innan bokning. 

Har Användaren förfarit grovt vårdslöst, frångått våra regler för användning eller förvaring eller underlåtit att rapportera skada eller stöld på sådant sätt att Pedalink ej kan utnyttja sin försäkring, helt eller delvis, har Pedalink dock rätt att kräva att användaren betalar en högre ersättning, upp till cykelns värde.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Pedalink är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter du lämnar till oss i samband med användningen av tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter i första hand för att kunna administrera och leverera tjänsten enligt detta avtal. Vi behandlar personuppgifter enligt vår Integritetspolicy. Du hittar vår fullständiga policy här: www.pedalink.se/integritetspolicy

ÅNGERRÄTT

Har du som användare ingått avtalet via Internet har du som konsument rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från ingåendet. Kontakta oss på info@pedalink.se inom ångerfristen, om du vill utnyttja din ångerrätt.

ÖVRIGT

Pedalink förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor under avtalstiden. Vid väsentliga förändringar kommer du att meddelas om förändringarna i förväg.

bottom of page