top of page
Pedalink_ChristopherLanaway_22_10_13-Lr 5.jpg

HÅLLBARHET

Vi är med och skapar morgondagens hållbara storstäder genom delade mobilitetslösningar. ​

Vi erbjuder en platsknuten, hållbar, digital cykelpoolslösning med hög tillgänglighet till ​byggföretag, fastighetsägare, företag och fastighetsförvaltare. Boende eller anställda i fastigheten delar på cyklarna, all hantering sköts smidigt i en app.​

En helhetstjänst, där vi utgår från kundens och användarens behov. Tjänsten innefattar lösningsförslag, inköp och intrimning av cyklar, aktivering av användare, regelbunden service och däckskifte samt support.  Med hjälp av en app hanterar användaren bokningar, upplåsning av cykeln samt betalning.​

FN:S GLOBALA MÅL

För oss innebär hållbarhet att verksamheten arbetar med samtliga av de tre dimensionerna ekonomi, social och miljö. Vi har valt att sätta upp våra hållbarhetsarbete utifrån de mål av FN:s Globala mål som hjälper vår verksamhet att utvecklas på ett hållbart sätt. De fyra målen som dagligen genomsyrar det arbete som utförs på Pedalink är följande:​

5.5 Jämställdhet​ - Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

I vår verksamhet samarbetar vi med flera branscher med olika jämställdhetsnivåer. Eftersom den delade mobilitetsbranschen är under stark utveckling just nu är det oerhört viktigt för oss att fatta hållbara beslut. Därför strävar vi efter en jämställd styrelse och ledning av bolaget. Vi jobbar aktivt för att nå en mer jämställd styrelse. Just nu har vi 100% män. Under 2023/2024 planerar vi att vara minst 20% kvinnor i styrelsen.  

8.5 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt​ - Full sysselsättning och anständiga anställningsvillkor med lika lön för alla

Vi vill säkerställa att våra samarbetspartners tar hållbarhet på lika stort allvar som vi gör. Därför har vi sammanställt en uppförandekod som våra största leverantörer har fått tagit del av och godkänt. 

11. Hållbara städer och samhällen​ - Minska städers miljöpåverkan

Cykelpooler är en delningstjänst mellan grannar eller kollegor. Syftet är att tillhandahålla ett alternativ till bilen för våra användare. Elassisterade lastcyklar är ett av få alternativ till bilen för individen att kunna frakta gods inom en radie om ca 15-20 km från sitt hem. Vi mäter detta mål genom antal installerade cykelpooler. Att öka antalet cykelpooler är vår huvudsakliga prioritering tillsammans med nästkommande hållbarhetsmål.

12. Hållbar konsumtion och produktion - Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar​

Det spelar ju ingen roll hur många cykelpooler som finns utplacerade om de inte används. Därför jobbar vi stenhårt med att aktivera våra användare. Dels handlar det om en tydlig boardingprocess men också att säkerställa att de vill använda cykeln igen och igen. Här ryms många fysiska möten och kampanjer, men också digitala lösningar med gamification och nudging. Mätvärdet här blir en stadig ökning av antal registrerade användare i appen.

bottom of page