top of page

EN CYKELPOOL FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Genom att installera en cykelpool i din fastighet bidrar du till en hållbar framtid och erbjuder extra service till dina hyresgäster. Och eftersom tillgång på cykelpool kan reducera p-tal vid nybyggnation kan du också spara pengar.

EN HELHETSLÖSNING FÖR CYKELPOOLER

I tre enkla steg kommer du i gång med en av våra cykelpooler. Vår helhetslösning gör det enkelt för dig att fokusera på annat. Kontakta oss för att första möte där vi berättar mer om tjänsten.

Starta cykelpool 1.png

BEHOVSANALYS &
FÖRUTSÄTTNIGNAR

Vi tar tillsammans med dig fram ett startupplägg, utifrån dina behov och förutsättningar.

Starta cykelpool 2.png

INKÖP & INSTALLATION

Nu tar vi hand om resten. Vi köper in cyklar och eventuella tillbehör. När det är dags för leverans ser vi till att cyklarna är på plats, skyltar är uppe och aktiviteter för användarna planerade.

Starta cykelpool 3.png

SERVICE & UNDERHÅLL

När cykelpoolen är lanserad ser vi till att cyklarna är tillgängliga och utför service regelbundet. Inget extraarbete för er!

SPARA PENGAR

Genom att erjuda en cykelpool i din fastighet kan du i många fall sänka p-talet, det innebär att du inte behöver bygga lika många parkeringsplatser som det står angivet i bygglovet. Vi hjälper dig att tolka reglerna i utlysningen och sätter samman en mobilitetsplan för ditt projekt.

UPPFYLL KRAVEN

I vissa nybyggnationsprojekt finns det krav på byggherren att tillhandahålla en mobilitetslösning. Fastighetsknutna elcykelpooler är en praktisk och hållbar lösning. Vi bistår med behovsanalys, sköter installation och underhåll samt tar fram kommunikationsmaterial.

Cellphone.png

BAS

Vi står för bokningssystemet och smarta ramlåset, ni sköter inköp och hantering av cyklar. 

Starta cykelpool 3.png

PLUS

Om du redan har cyklar på plats, men vill ha hjälp med app och att drifta cykelpoolen fixar vi detta.

PREMIUM

Vi fixar cykelpoolen - cyklar, bokningssystem, support, service och tillsyn av cykelpoolerna.  

ALL-INCLUSIVE

Om du inte har ett cykelrum till cyklarna löser vi det också. Komplett cykelpool, helt enkelt.

VÅRA KUNDER

Våra kunder är, precis som vi, engagerade inom området mobilitet i allmänhet, och cyklar i synnerhet. Den kombinationen sträcker sig över många branscher.

FASTIGHETSAKTÖRER 

I de flesta nybyggnationsprojekten för flerbostadshus idag finns det möjlighet till reducerat p-tal om en cykelpool tillhandahålls. Utöver möjligheten att spara pengar är en cykelpool också en attraktiv service för hyresgästerna. Vår helhetslösning för cykelpooler ger dig minsta möjliga arbete i uppsättningen och underhållet av en cykelpool.

Pedalink_ChristopherLanaway_22_10_13-Lr.jpg
Pedalink_ChristopherLanaway_22_10_13-Lr 6.jpg

PARKERINGSBOLAG

Möjligheterna att kombinera bil-parkering med cykelpool är nästintill kittlande om man tänker efter. Plötsligt är andra delar av en stad tillgängliga, trots att parkeringshuset inte ligger precis i området.

KOMMUNER & REGIONER

Vi har under åren varit med i många spännande mobilitetsprojekt tillsammans med kommuner och regioner för att på olika sätt utmana invanda beteenden kring mobilitet. Det har exempelvis rört sig om mobila cykelpooler, tillgängliga elcyklar vid arbetspendling på olika sätt eller nytänkande kring arbetsplatser.  Vår flexibla helhetslösning möjliggör många mobilietsdrömmar, hur omöjliga de än kan tyckas vara. 

Pedalink_ChristopherLanaway_22_10_13-Lr 11.jpg
Pedalink_ChristopherLanaway_22_10_13-Lr 14.jpg

BRF, HYRESRÄTTER & FÖRVALTARE

Drömmer du om en lastcykelpool i din bostadsrättsförening? Har du som hyresvärd eller fastighetsförvaltare fått  förfrågningar på cykelpool? Vår lösning går ofta att implementera i befintliga fastigheter där dörröppningar ibland är trånga. Kontakta oss för mer information.

INTEGRERAD DÖRRLÅS-LÖSNING

Vår app är integrerad med det digitala låssystemet Parakey. Det möjliggör att användare har tillgång till cykelrummet under den tid som cykeln är bokad, upplåsningen av dörren sker enkelt med mobilen.  Kontakta oss för att få mer information om låslösningen. 

SAMARBETEN & PROJEKT

Sedan starten 2017 har vi varit med i många spännande projekt kring cykelpooler. Och lärt oss en hel del. Kanske du blir inspirerad av att läsa om våra projekt?

GOMATE

Vårt första projekt, som på ett sätt grundande hela företaget, gjorde vi tillsammans med bland annat IVL i Jönköping. Ett ny stadsdel, Munksjöstaden, planerades och tanken om en cykelpool för de boende dök upp.

 

Läs mer om projektet här. 

MISTRA SAMS

Forskningsprogrammet Mistra SAMS har pågått under en längre tid med bland annat KTH. Vi har varit med och bidragit med vår erfarenhet men också våra tjänster i en mobilitetshubb. 

 

Läs mer om projektet här. 

MOVEABOUT

Sedan hösten 2022 samarbetar vi med elbilpoolsleverantören MoveAbout. Samarbetet underlättar för våra kunder som vill kombinera en elbilspool med elcykelpool.

 

Kontakta oss för att veta mer om hur det går till.

ATTRACT

Under 2021 och 2022 genomförde vi ett projekt med bland annat Region Jönköping. Vi tillhandahöll en mobil cykelpool för olika företag i regionen att testa på under 6-veckors intervall. Syftet var innovativ arbetspendling och attraktiva arbetsgivare. 

 

Läs mer om projektet här. 

bottom of page